آرشیو ماهانه: آبان ۱۴۰۰

آموزش تغییرات مهم قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰

فیلم آموزشی جدیدترین تغییرات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اجرا از دی ماه ۱۴۰۰ مدرس : مهدی مرادی مشاور رسمی مالیاتی و عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران پاسخ سوالات زیر را دریافت کنید: ۱. تغییرات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ ۲. آیا از تغییرات ایجاد شده در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده آگاهی دارید؟ ۳. …

ادامه مطلب »

محتوای آموزشی پودمان ۴ حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا وجوه نقد و  تحریر دفاتر قانونی   پودمان چهارم قسمت اول https://www.aparat.com/v/XFnkR فیلم پودمان چهارم قسمت دوم https://www.aparat.com/v/IbfDR? فیلم پودمان چهارم قسمت سوم https://www.aparat.com/v/dxKZW? فیلم پودمان چهارم قسمت چهارم https://www.aparat.com/v/pInXq فیلم

ادامه مطلب »

محتوای آموزشی پودمان ۳ حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا وجوه نقد و  تحریر دفاتر قانونی   پودمان سوم قسمت اول https://www.aparat.com/v/xRFmQ فیلم پودمان سوم قسمت دوم https://www.aparat.com/v/fnbmk فیلم پودمان سوم قسمت سوم https://www.aparat.com/v/5RmeF? فیلم پودمان سوم قسمت چهارم https://www.aparat.com/v/xSh3a? فیلم

ادامه مطلب »

محتوای آموزشی پودمان ۲ حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا وجوه نقد و  تحریر دفاتر قانونی   پودمان دوم قسمت اول https://www.aparat.com/v/l3CWr فیلم پودمان دوم قسمت دوم https://www.aparat.com/v/QODKG? فیلم پودمان دوم قسمت سوم https://www.aparat.com/v/DIU12 فیلم پودمان دوم قسمت چهارم https://www.aparat.com/v/sKFet? فیلم پودمان دوم قسمت پنجم https://www.aparat.com/v/WAVsZ فیلم پودمان دوم قسمت ششم https://www.aparat.com/v/CPkaB? فیلم

ادامه مطلب »

محتوای آموزش پودمان ۱ جسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

عنوان درس مبحث لینک دانلود نوع محتوا وجوه نقد و  تحریر دفاتر قانونی   پودمان اول قسمت اول https://www.aparat.com/v/z6HFX فیلم پودمان اول قسمت دوم https://www.aparat.com/v/gB4RI فیلم پودمان اول قسمت سوم https://www.aparat.com/v/u9lPa فیلم پودمان اول قسمت چهارم https://www.aparat.com/v/r4NTA فیلم پودمان اول قسمت پنجم https://www.aparat.com/v/uRlcz فیلم پودمان اول قسمت ششم https://www.aparat.com/v/NcTYv فیلم

ادامه مطلب »