مشخصات اعضای گروه حسابداری استان آذربایجان‌شرقی

 

محل استقرار گروه: تبریز خیابان ارتش جنوبی چهار راه باغشمال ساختمان شماره ۳ اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان آذربایجان‌شرقی

آدرس ایمیل: hesabdarifani671@gmail.com